ELTE TáTK a FacebookonELTE TáTK a TwitterenRSS hírforrás

Kutatások, konferenciák

2013.10.09

Az Institute for Cultural Relations Policy (ICRP) 2013. október 25-26. között nemzetközi tudományos konferenciát szervez „Prospects for the European Union: Borderless Europe? címmel Budapesten, a Kodolányi János Főiskolán. Jelentkezni október 15-ig lehet.

tovább »

2013.04.08

Április 17-én műhelybeszélgetést szervez az MSZT Politikai Viselkedés Szakosztálya Csigó Péter és Sik Domonkos előadásával az ELTE TáTK 3.67-es termében.

tovább »

2013.04.08

Konferencia a Tömegkommunikációs Kutatóközpont iratainak kutathatóvá válása alkalmából az OSA Archívumban 2013. április 29-én 10 órától.

tovább »

2013.01.14

Az MTA TK Szociológiai Intézete és a Magyar Szociológiai Társaság Kapcsolatháló-elemző  Szakosztálya négy részes társadalmi kapcsolatháló-elemző műhelysorozatot rendez a kutatások során felmerülő problémák bemutatására, és az azokra adható lehetséges válaszok megvitatására. Az első műhely „Fehér foltok a hálózatkutatásban” címmel kerül megrendezésre január 24-én.

tovább »

2013.01.14

 

Kmetty Zoltán  és  Koltai Júlia (ELTE TÁTK Módszertani Kutatóközpont)  előadása  a  Lendület  RECENS kutatócsoport téli
előadássorozatának keretében.
Helyszín az MTA TK Politikatudományi Intézet tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30.)

Kmetty Zoltán  és  Koltai Júlia előadása  a  Lendület  RECENS kutatócsoport téli előadássorozatának keretében. Helyszín az MTA TK Politikatudományi Intézet tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30.)

tovább »

2012.11.21

Az MTA Szociológiai Intézete konferenciát szervez deecmber 4-én. A konferencia aktualitását a 2012 nyarán megjelent Intézményes világ című Replika szám adja.

tovább »

2012.11.21

2012. december 6-án az MTA Szociológiai Intézete műhelykonfernciát szervez.

tovább »

2012.10.15

Szeptember végén Gender and far right politics in Europe címmel rendeztek nemzetközi konferenciát Nürnbergben.  A szélsőjobboldal és a gender kérdések kapcsolatának vizsgálata e mozgalmak ideológiájának „gender szempontú” megközelítésétől, a szélsőjobboldali pártok politikai programjának elemzésén át a  női szavazók és támogatók összetételének  vizsgálatáig sok mindent magába foglalhat. Elmondható tehát, hogy a konferencia témája egy tág és talán kevésbé tárgyalt, bár igen jelentős kérdéskört állított a középpontba, amelyet számos perspektívából megközelített.

tovább »

2012.10.03

Szeptember 21-én Konfliktusok és esélyegyenlőség 2012 címmel szervezett konferencát az ELTE Társadalomtudományi és Informatikai Kara.

tovább »

2012.08.22

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzés és a Szociálpolitika Doktori Program közös konferenciát szervez 2012. szeptember 8-án az ELTE Lágymányosi Campusán.

tovább »

2012.07.12

A Kulcskérdések konferencián két előadás foglalkozott a humorral, egyik a humor társadalomban és kultúrában, másik a humor tudományban betöltött szerepét mutatta be. Előadásismertetés következik 1500 szóban.

tovább »

2012.02.07

2012. február 16-17. között fenti címmel konferenciát rendez az ELTE BTK Filozófiai Inézete. A téma bölcsésztudományok és társadalomtudományok határán mozog. A konferencia minden érdeklődő számára nyitott.

tovább »

2012.02.07

2012. február 10-én az OSA Archívum egész napos gyorskonferenciát szervez. A konferenciát Göncz Árpád, a harmadik Magyar Köztársaság első elnökének 90. születésnapja alkalmából rendezzük. Mégsem ünnepelni gyűlünk össze.

tovább »

2011.12.05

Magyarország aktuális gazdasági, belpolitikai és külpolitikai kérdéseiről szervezett előadást az ELTE Társadalomtudományi Karán a Jövőképp – Fiatalok Magyarországért! Egyesület 2011. december 1-jén. Az itt elhangzott előadások rövid összefoglalóját olvashatják.

tovább »

December 8-án az MTA Szociológiai Kutatóintézet műhelykonferenciájára kerül sor, ahol több jelenlegi és egykori hallgatónk illetve oktatónk fog előadni.

tovább »

2011.11.28

A JÖVŐKÉPP - Fiatalok Magyarországért! Egyesület szervez konferenciát a Társadalomtudományi Karon december 1-én, csütörtökön Társadalomtudományi Fórum címmel. A konferencia nyilvános és ingyenes.

tovább »

2011.11.04

Antropológiai kérdésözön a 2011-es Magyar Tudomány Ünnepének eseménysorozatán. Az ELTE Társadalomtudományi Kara interdiszciplináris konferenciát rendez a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az antropológiai, szociológiai, szociálpedagógiai és innovációs stratégiákat tematizáló nyilvános konferenciára 2011. november 18-án kerül sor.

tovább »

2011.09.12

Szeptember 16-án a Családi politikai szocializáció projekt csapata szervez konferenciát az ELTE Társadalomtudományi Karon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

tovább »

2011.09.02

A Magyar Szociológiai Társaság és az Országos Kriminológiai Intézet „Adás – Vétel” Konferencia a prostitúcióról címmel közös konferenciát rendez a prostitúció és az emberkereskedelem témájában szeptember 15-én.

tovább »

2011.09.02

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont immár rendszeres éves vallásszociológiai konferenciáját 2011-ben az MSZT Vallásszociológiai Szakosztályával közösen rendezi meg szeptember 14-én és 15-én.

tovább »

2011.09.02

Szeptember 5-én, hétfőn az MTA oktatásszociológiai albizottsága és az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya Oktatásszociológiai konferenciát szervez a Wesley János Lelkészképző Főiskolán.

tovább »

2011.06.20

A Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Szociológiai Társaság közös konfenerciát szervez Külföldiek az oktatásban címmel 2011. június 30-án.

tovább »

2011.06.09

A konferenciával felejthetetlen tanárunkra és kollégánkra, Angelusz Róbertre emlékezünk június 10-én az A38 hajón.

tovább »

2011.06.03

Június 3-4-én a fenti címmel rendeznek konferenciát a Kossuth Klubban osztrák és magyar politológusok, filozófusok, történészek részvételével.

tovább »

2011.05.09

Az ELTE Társadalomtudományi Kara nagyszabású konferenciát szervez május 26-27-én az ELTE Lágymányosi Campusán. A konferencián társadalomkutatás közben felmerülő etikai dilemmák kérdéseit járjuk körül.

tovább »

2011.04.05

Az ELTE Társadalomtudományi Kara (TáTK), a Közép-európai Egyetem (CEU) és a Mensch Nemzetközi Alapítvány 50 éves az Eichmann-per címmel tudományos konferenciát szervez árpilis 15-én az OSA Archívumban.

tovább »

2011.03.30

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és az Európai Női Lobbi "Fókuszban a roma nők" címmel nemzetközi konferenciát szervez április 7-én, a Kesztyűgyár Közösségi Házban.

tovább »

2011.03.31

Az Academy of Cultural Diplomacy konferenciát szervez Kemény kontra puha hatalom a globális és nemzeti politikában címmel 2011. május 11-15. között Berlinben.

tovább »

2011.03.25

Március 25-én és 26-án konferenciát szervez az ELTE TáTK, közelebbről Wessely Anna barátai és kollégái. A konferencia nyilvános, mindenkit szeretettel várnak a szervzők. Eddig azért nem adtunk hírt róla, mert féltünk, hogy a meglepetés kitudódik. Boldog születésnapot kívánunk ezúton is Annának!

tovább »

2011.03.10

Március 18-án 15 órától a mögöttünk álló egy év társadalompolitikai eseményeivel foglalkozó konferenciát tart a Hilscher Egyesület és az ELTE Társadalomtudományi Kara. Téma lesz az alkotmányozás társadalompolitikai vetülete, a nyugdíjrendszer, a közfoglalkoztatás átalakulása, az újraelosztás és az uniós források elosztása, a roma integráció, a gyermekszegénység és a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja. A rendezvényt 18 órától Ferge Zsuzsa és Závada Pál beszélgetése zárja, amelynek legfontosabb témája a szakemberek, és általában az értelmiség társadalmi felelőssége.

tovább »

2011.03.10

a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint az MTA Gyerekszegénység Elleni Program közös konferenciát szervez március 30-án a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központjában.

tovább »

2011.03.04

A nagy létszámú bentlakásos intézmények kitagolásának kérdéseiről egész napos vitára kerül sor 2011. március 5-én az ELTE BGGyK-n.

tovább »

2011.03.02

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR-Budapest Alapítvány konferenciát szervez Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái címmel március 10-én az Akadémián. A konferencia előadásai azt vizsgálják, hogy miként viszonyulnak a harmadik országbeli állampolgárok a honosításhoz, mint integrációs eszközhöz. Milyen honosítási stratégiák léteznek, hogyan illeszkedik a beilleszkedési folyamatba a honosítás, illetve meghatározhatók-e olyan bevándorló csoportok, amelyek szignifikánsan eltér honosítási stratégiákat alkalmaznak?

tovább »

2011.02.07

A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya “Oktatás és politikaformálás” címmel konferenciát rendez az ELTE Társadalomtudományi Karon február 25-én 10 órától.

tovább »

2011.01.20

Január 26-án 15 órától Részvétel és demokrácia címmel műhelykonfereciára kerül sor a Károli Gáspár Református Egyetemen.

tovább »

2010.01.10

A napokban közzétett tagtoborzó felhívást kiegészítendő közzétesszük a Hilscher keretei között szerveződő szakmai műhelyek közül az első kezdeményezéseket. Amikor valaki úgy dönt, hogy belép a Hilscher Egyesületbe, közvetlenül az induló műhelyek valamelyikébe is jelentkezhet, illetve maga is javaslatot tehet műhelyek indítására. A műhelyekre jelentkezni vagy új műhelyekre javaslatot tenni a hilscher1989@gmail.com e-mail címen lehet.

tovább »

2010.01.05

A BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja 2011. január 26-án szervezi már hagyományosnak tekinthető műhelykonferenciáját Stratégiai útelágazások címmel.

tovább »

2010. december 10-én Tardos Gergely az OTP Bank képviseletében tartja ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszéke félévzáró előadását. Az előadás témája a gazdasági válság.

tovább »

2010.11.19

November 26-án ELTE Társadalomtudományi Karának nemzetközi szimpóziumára kerül sor Budapesten. A szimpózium célja, hogy a gazdasági válság elmúltával ráirányítsa a figyelmet a nemzetközi és hazai egészségügyi rendszerek előtt álló kihívásokra, a stratégiai jellegű fejlesztések szükségességére, a lehetséges egészségpolitikai válaszokra, illetve ösztönözze a szakmai és szakmapolitikai diskurzust ezekről a kérdésekről.

tovább »

A címben szereplő megállapítással foglalhatók össze az európai szociálpolitikai elemzők éves konferenciájának főbb megállapításai. Az idén az ELTE Társadalomtudományi Kara szervezésében Budapesten megtartott rendezvényen a szakértők kifejtették, újra kell gondolni a jóléti államok környezethez való viszonyát, szegénység felfogását és kollektív döntéshelyzeteit.

tovább »

Minden időpillanatban létezik olyan generáció, amelynek egyszerre kell támogatást nyújtania mind a felmenői, mind az utódai számára. Ez a kettős teherviselés különösen nagy terhet ró a mindenkori középgenerációkra. Ezeket a terheket csak az állam által finanszírozott nyugdíjak és gyerektámogatások növelésével lehetne mérsékelni, de mivel az állam csak az adóbevételek növelésével képes a kiadásait növelni, ezek az adók éppen a kettős teher alatt nyögő aktív generációkat sújtják.

tovább »

Jelentősen és látványoson nőtt a magyar internethasználók aránya az ezredforduló óta, de még mindig sokan vannak, akik nem kapcsolódnak be az online kultúra új világába. Csepeli György és Prazsák Gergő könyve szerint az internetprenetráció növekedésével a digitális egyenlőtlenségek kulturális és személyiségbeli különbségekre vezethetők vissza.

tovább »

Az emberei jogokról szervezett konferenciát a Republikon Intézet 2009. február 4-én. Az A38 hajón tartott rendezvényen többek között a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért valamint a Roma Polgárjogi Alapítvány munkatársai értékelték az elmúlt nyolc évben bekövetkező változásokat.

tovább »

Kötetlen hangulatú beszélgetéssel telt a Szociális és Munkaügyi Intézet által szervzett, A szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen című rendezvény 2009. január 21-én. A kerekasztal résztvevői Mózer Péter (SZMI), Zolnay János (EÖKIK Közalapítvány), Vecsei Miklós (Magyar Máltai Szeretetszolgálat), Darvas Ágnes (MTA) valamint Krémer Balázs (Debreceni Egyetem) voltak.

tovább »

2011.09.12

Az ENRI-East nemzetközi projekt, amely európai, azon belül közép- és közép-kelet európai identitást vizsgál, készült egy érdekes kutatási beszámoló. A projektnek Sik Endre, a TáTK oktatója is tagja, aki az identitás kutatás módszertani nehézségeivel foglalkozott a kutatásban.

tovább »

2012.09.07

A Délkelet-Európa Kutatóintézet és az International Relations Quaterly tudományos tanácskozására került sor szeptember 11-én (kedden) 16 órától az ELTE Történeti Intézetének Szekfű Gyula Könyvtárában.

tovább »

Galéria

Állásajánlatok

Legújabb ajánlataink

 

ELKÖLTÖZTÜNK!

 

 

 

Projektasszisztens (Magyar LMBT Szövetség)

Projektvezető (Magyar LMBT Szövetség)

Szociális asszisztens (REVIP)

Intézményvezető-helyettes (Moravcsik Alapítvány)

Szervezeti hatékonyságfejlesztés az egészségügyben (GYEMSZI)

Családgondozó (Lea Otthon Érd)

Intézményvezető-helyettes (Moravcsik Alapítvány)

Szociális munkás (Menedék Egyesület)

Intézményi adományszerző, pályázati menedzser (Habitat for Humanity)

Gondozó, szakgondozó (RÉS Alapítvány)

Családgondozó (RÉS Alapítvány)

Családgondozó (XV. kerület)

Terepmunkás (TASZ Roma Program)

Szociális munkás (Egészségdokk)

Szociális munkás (Léthatáron)

Családgondozó (Tápiószentmárton)

Családgondozó (Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ)

Családgondozó (Budapest XII. Hegyvidéki Önkormányzat)

Pályázati asszisztens (Tempus Közalapítvány)

Szociális munkás (Drog Stop)

Kutatási asszisztens (MTA TK Jogtudományi Intézet)

Családgondozó (Újpest Gyermekjóléti Központ)

Családgondozó (Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ)

Szociális asszisztens (XII. kerület)

Projektmenedzser (Habitat for Humanity)

Junior elemző (Budapest Institute)

Szociális asszisztens (Twist Olivér Alapítvány)

Szakpolitikai munkatárs (Habitat for Humanity)

Szociális munkás (Újpalotai családsegítő szolgálat)

Jogi tanácsadó (Menedék Egyesület)

Szociális munkás (Menedék Egyesület)

Szociális munkás (Váltó-sáv)

Szociális munkás (Menekültmisszió)

Szociális munkás (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei)

Szociális segítő (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

Szociális projekt munkatárs (Autisták Országos Szövetsége)

Pályázati projektasszisztens (Budapesti Szociális Forrásközpont)

Terápiás munkatárs (Egészségdokk Alapítvány)

Foglalkoztatási tanácsadó (KézenFogva Alapítvány)

Projektvezető munkatárs (KézenFogva Alapítvány)

Fiatal kutató: Kisebbségi magyar felsőoktatás és munkaerőpiac

Fiatal kutató: gazdasági tevékenység és lakhatás (MTA-TK)

Közösségi pszichiátriai gondozó (Félsziget Klubház)

Intézményi adományszervező - pályázatíró (Habitat for Humanity Magyarország)

Diákügyelő átmeneti szállóban (Twist Olivér Alapítvány)

Közösségi koordinátor (Mentálhigiénés Egyesület)

Nyári gyakorlat (Budapest Intézet)

Mentor (Kompánia Alapítvány)

Utcai ifjúsági szociális munkás (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Tudományos segédmunkatárs (Szociális Projektinkubátorház Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány)

Vezető mentor (Kompánia Alapítvány)

Kutatógyakornok (Viasat)

Adatelemző (K-Monitor)

Szociális munkás (Van Helyed Alapítvány)

Szociális munkás (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Mentor (Kompánia Alapítvány)

Szociális ügyintéző (Zugló)

Szakmai koordinátor Drogambulanciára (EGÉSZSÉGDOKK Alapítvány)

Alacsonyküszöbű segítő (Kompánia Alapítvány)

Irodavezető (Romaversitas Alapítvány)

Szociális segítő (Sárkeresztúr)

GfK hungária elemzőt keres

Személyügyi támogató (Audi, Győr)

Szociálpolitikai ügyintéző (Kőbánya)

Családgondozó (Bp. I. kerület)

Családgondozó (Terézváros)

Blogketrec

 Blogketrec 

Itt olyan blogok találhatók, amelyek valamiképpen kapcsolódnak a Társadalomtudományi Karhoz. Természetesen várjuk további blogbejegyzések ajánlását a sociomater@tatk.elte.hu címre.

 Nem a pék... 

Közgazdaságtan és melegházasság (eltecon.blog.hu)

 Nyomor széle 

Vad ideológiák (nyomorszeleblog.hvg.hu)