ELTE TáTK a FacebookonELTE TáTK a TwitterenRSS hírforrás

Modernitás és mítoszok

2013.06.17

A 2012-es Mítoszok a modernitásban konferencia előadásai szerkesztett formában megjelennek a Replika 80. számában. A szám előszava az alábbiakban olvasható.

Modernitás és mítoszok

Elöljáróban


„A mitológia megmagyarázza önmagát és mindent a világon” – írta Kerényi Károly(1971). A mítoszokból feltáruló valóságból szövődnek a kultúrák világmagyarázatai: milyen és miért olyan a világ, az élet és mi magunk? Milyen térben és időben jelennek meg a mítoszok? A látható szimbólumokon keresztül hogyan és mit üzennek a mitikus minták? Hogyan kommunikál ezekkel az ember, hogyan hat egymásra kultúra, mítosz és személyiség? A mítoszok azt a közös tudást és jelentéshalmazt tartalmazzák, amelyek egy közösség számára megérthetővé/elfogadhatóvá teszik az őket körülvevő komplex világot. Mivel a mítoszok keletkezésekor a racionális gondolkodásmód még nem kapott jelentőséget, a mítoszok a transzcendens jelenlétével vannak átitatva, elsősorban a transzcendenssel magyarázzák a világ ésszel fel nem fogható jelenségeit. Azonban felmerül a kérdés: ha mindez így van, hogyan beszélhetünk „mítoszokról” abban a modern világban, amelyben a nem racionális magyarázatok háttérbe szorulnak a tudomány mindenhatósága mellett? A válasz viszonylag egyszerű: úgy tűnik a világ ’varázstalanítása’ mégsem zajlott le teljesen, a létezés értelmét továbbra sem lehet csupán racionális logikával magyarázni. Korunkban éppen a racionalitás feljebbvalóságába vetett hit kezd megkérdőjeleződni, így – az élet egyre több területén – nyerhetnek teret a nem racionális válaszok.

„A mitologikus gondolkodás nagy arányban éppen abból a feszültségből táplálkozik, ami a teljes bonyolultságában érzékelt világ és az összefüggéseire vonatkozó ismeretek hiánya között keletkezik” – írja Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor a kötetben megjelentetett tanulmányában (2012: ). A mai világban ez a feszültség ismét erősödni látszik, aminek segítségével – ha tudatosan nem is – de újraélednek a mítoszok. De mégis milyenek ezek a mítoszok? Milyen jelentéssel bírnak? Hogyan alkalmazkodnak a világunkhoz?

 

A ’Modern mítoszok – Mítoszok a modernitásban’ konferencia előadásai e kérdésekre reflektáltak.[1] Különböző szemszögekből próbáltuk megvitatni a modern mítoszok jelentéseit, az élet nagy kérdéseire adott válaszait és azokat a szimbólumokat, amelyekkel kommunikálni próbálnak a ma emberével.

A mítoszok által érintett témák sokszínűségének következtében nagyobb témacsokrokat határoztunk meg, amelyeken belül az előadók elhelyezhették az általuk vizsgált mítoszokat és amelyek későbbi kutatások kiindulási pontjául szolgálhatnak. Az alábbiakban néhány ilyet villantanék fel.

 

A Mítosz és valóság témakörét egyfajta bevezetőnek szántuk, amelynek keretei között a modernitásban továbbélő tradicionális mítoszok adaptációit és/vagy változásait elemzik a szerzők.

Az „igazi élet” és a „boldogság” mítoszai a korunkban oly gyakran feltett kérdésekre keresik a választ. Mit jelent napjainkban az „igazi élet”? Hogyan élhető meg a „boldogság” és hogyan törekedjünk ennek elérésére? Elérhető-e, megtapasztalható-e a modernitásban az „Édenkert” állapota, és ha igen, hogyan?

A „hős” mítoszának témaköre kapcsán megvitathatóvá váltak a modernitás követendő személyiségmintái. Milyen személyiségjegyek, döntések tesznek valakit hőssé? Hogyan értelmezhető a társadalmi ethosz a „hősök” mítoszainak tükrében? A tanulmányok elemzései segítségével bepillantást nyerhetünk különböző kultúrák és szubkultúrák érték- és normarendszereinek működésébe.

A „szépséggel” kapcsolatos mítoszok és rituális gyakorlatok meghatározó összetevői a

modernitás kultúrájának. Mi, illetve ki számít „szépnek” a modernitásban? Hogyan lehet

elérni a „szépség ideálját” napjainkban? A téma lehetővé teszi a magazinok, filmek, valamint

a szépségipar mitikus mintáinak és rituális helyzeteinek (szépségszalonok, szépségversenyek)

elemzését is. Ehhez kapcsolódik az „örök ifjúság” megőrzésének mítosza, valamint a testhez,

illetve az egészség és betegség-képzeteikhez kötődő mítoszok megértése is.

A művészet és a design mítoszai témakörben azokra a kérdésekre kerestük és keressük a választ, hogy milyen művészeti formákon keresztül kommunikálják a mítoszokat? Hogyan mesélik el, adják tovább a mítoszok üzeneteit a művészeti alkotások, vagy éppen hogyan fogalmazzák át, értelmezik újra, illetve kritizálják a művészek a mítoszokban megnyilvánuló ethoszt?A témakör tárgyalása során értelmezhetővé válhatnak a mitikussá váló design-tárgyak illetve a mitologizálódás-mítoszképzés folyamatai is.

A kommunikáció mítoszához kapcsolódó előadások az internethez, az általa egyszerre kitágult és összeszűkült világhoz és egyéb digitális eszközökhöz, technológiákhoz kapcsolódó mítoszokat tartalmazták, de magukba foglalták a televízióban születetett mítoszok értelmezéseit is.

A konferencia utolsó témaköréhez tartozó előadások a mítosz és mese kapcsolatát boncolgatták. A felmerülő kérdések, mások mellett a következőket érintik: milyen hasonlóságok és különbségek vannak a mítoszok és mesék világa, kulturális szerepe, megnyilvánulása és hatása között a modernitásban? Felértékelődött-e a mesék fontossága napjainkban? Milyen változásokon mennek keresztül a tradicionális mesék a mai gyermekcsatornákon, mesefilmeken átdolgozott történetekhez hasonlítva, milyen új mesék születtek, születnek a modernitásban és milyen értékrendszer és világnézetet kommunikálna a gyermekek és a felnőttek felé?

 

A tanulmányokat a konferencián elhangzott előadásokból válogattuk össze, a kötet célja, hogy általánosabb kérdésfeltevések és önálló kutatások eredményeinek segítségével járuljon hozzá a modernitás, napjaink kultúrájának mélyebb megértéséhez.

 

Vancsó Anna

 

 

Hivatkozott irodalom

Kerényi Károly (1971): Mi a mitológia? Tanulmányok a Homéroszi himnuszokhoz. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 5-27, interneten: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/irodalom/ch02s11.html.

Kaitány Ágnes és Kapitány Gábor (2012): A modern mitológia elemzésének kérdései, Replika (81), oldal-oldal

 


[1] 2012. November 16-17-én került megrendezésre a KINO moziban.

Galéria

Állásajánlatok

Legújabb ajánlataink

 

ELKÖLTÖZTÜNK!

 

 

 

Projektasszisztens (Magyar LMBT Szövetség)

Projektvezető (Magyar LMBT Szövetség)

Szociális asszisztens (REVIP)

Intézményvezető-helyettes (Moravcsik Alapítvány)

Szervezeti hatékonyságfejlesztés az egészségügyben (GYEMSZI)

Családgondozó (Lea Otthon Érd)

Intézményvezető-helyettes (Moravcsik Alapítvány)

Szociális munkás (Menedék Egyesület)

Intézményi adományszerző, pályázati menedzser (Habitat for Humanity)

Gondozó, szakgondozó (RÉS Alapítvány)

Családgondozó (RÉS Alapítvány)

Családgondozó (XV. kerület)

Terepmunkás (TASZ Roma Program)

Szociális munkás (Egészségdokk)

Szociális munkás (Léthatáron)

Családgondozó (Tápiószentmárton)

Családgondozó (Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ)

Családgondozó (Budapest XII. Hegyvidéki Önkormányzat)

Pályázati asszisztens (Tempus Közalapítvány)

Szociális munkás (Drog Stop)

Kutatási asszisztens (MTA TK Jogtudományi Intézet)

Családgondozó (Újpest Gyermekjóléti Központ)

Családgondozó (Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ)

Szociális asszisztens (XII. kerület)

Projektmenedzser (Habitat for Humanity)

Junior elemző (Budapest Institute)

Szociális asszisztens (Twist Olivér Alapítvány)

Szakpolitikai munkatárs (Habitat for Humanity)

Szociális munkás (Újpalotai családsegítő szolgálat)

Jogi tanácsadó (Menedék Egyesület)

Szociális munkás (Menedék Egyesület)

Szociális munkás (Váltó-sáv)

Szociális munkás (Menekültmisszió)

Szociális munkás (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei)

Szociális segítő (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

Szociális projekt munkatárs (Autisták Országos Szövetsége)

Pályázati projektasszisztens (Budapesti Szociális Forrásközpont)

Terápiás munkatárs (Egészségdokk Alapítvány)

Foglalkoztatási tanácsadó (KézenFogva Alapítvány)

Projektvezető munkatárs (KézenFogva Alapítvány)

Fiatal kutató: Kisebbségi magyar felsőoktatás és munkaerőpiac

Fiatal kutató: gazdasági tevékenység és lakhatás (MTA-TK)

Közösségi pszichiátriai gondozó (Félsziget Klubház)

Intézményi adományszervező - pályázatíró (Habitat for Humanity Magyarország)

Diákügyelő átmeneti szállóban (Twist Olivér Alapítvány)

Közösségi koordinátor (Mentálhigiénés Egyesület)

Nyári gyakorlat (Budapest Intézet)

Mentor (Kompánia Alapítvány)

Utcai ifjúsági szociális munkás (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Tudományos segédmunkatárs (Szociális Projektinkubátorház Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány)

Vezető mentor (Kompánia Alapítvány)

Kutatógyakornok (Viasat)

Adatelemző (K-Monitor)

Szociális munkás (Van Helyed Alapítvány)

Szociális munkás (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)

Mentor (Kompánia Alapítvány)

Szociális ügyintéző (Zugló)

Szakmai koordinátor Drogambulanciára (EGÉSZSÉGDOKK Alapítvány)

Alacsonyküszöbű segítő (Kompánia Alapítvány)

Irodavezető (Romaversitas Alapítvány)

Szociális segítő (Sárkeresztúr)

GfK hungária elemzőt keres

Személyügyi támogató (Audi, Győr)

Szociálpolitikai ügyintéző (Kőbánya)

Családgondozó (Bp. I. kerület)

Családgondozó (Terézváros)

Blogketrec

 Blogketrec 

Itt olyan blogok találhatók, amelyek valamiképpen kapcsolódnak a Társadalomtudományi Karhoz. Természetesen várjuk további blogbejegyzések ajánlását a sociomater@tatk.elte.hu címre.

 Nem a pék... 

Közgazdaságtan és melegházasság (eltecon.blog.hu)

 Nyomor széle 

Vad ideológiák (nyomorszeleblog.hvg.hu)